Форматиране на хартии и картони

Европапир винаги се стреми да предлага на клиентите си решения съобразно специфичните изисквания на техните задания. Нерядко, за да се изпълни някоя поръчка или да се оптимират разходите по нея, е необходимо да се подсигури специфичен формат. За такива случаи Европапир България е осигурила възможност за локално форматиранет от роли  на различни видове хартии и картони по заявка на клиента. Изпълняваме поръчки в искани размери, неголеми количества и кратки срокове като така предоставяме на клиентите допълнителна добавена стойност.

Разролване на ВИСКОМ материали

Познавайки добре спицификата на работа на нашите клиенти в сферата на визуалните комуникациии, ние сме подсигури възможност за доставка на минимални количества от някои материали в този продуктов сегмент. Складът ни е оборудван с техника, за да можем да изпълним поръчки от  минимум 1 м при продукти като цветни самозалепващи фолиа, флекс и др.