В случай на рекламация

Ние се стремим да доставяме на нашите клиенти само безупречна стока. Ако възникне ситуация, при която бихте искали да отправите оплакване към нас, ви молим да направите следното:

  •  В случай на оплакване, моля, уведомете незабавно вашия търговски представтел от Европапир България.
  • Използвайте официалния формуляр за рекламации на Европапир, за да изложите същността на възникналия проблем и искането си.
  • Контролният списък за оплаквания на Европапир ще ви напътства какви стъпки да предпиремете, за да осигурите бързо разглеждане на вашето искане и уреждане на рекламацията.
  • Моля, съхранявайте етикетите от палетите и от опаковките на хартията до приемане и одобрение на готовата продукция от крайния клиент. Те са от решаващо значение за проследяване на възникнал проблем с качеството на хартията до фабриката.
  • Осигурете и ни предайте достатъчен брой мостри от хартията, с която е възникнал проблем - напечатани и ненапечатани листа.
  • Изпратете ни снимки, на които е видно в какво се състои оплакването ви - особено в случай на повреда при транспортиране.
  • Запазете хартиите, които са предмет на рекламация дори да преценявате , че са негодни за употреба. Те могат да бъдат изискани от наша страна във всеки едни момент до приключване на рекламационния казус.


За да бъдат уредени рекламациите в интерес на нашите клиенти възможно най-бързо, е необходимо да се оформи съответната документация. За Ваше улеснение сме подготвили формуляр за рекламация, в който да се опишат всички релевантни факти по оплакването. Този формуляр може да ви бъде предоставен и от вашия търговски представител от страна на Европапир, който ще ви съдейства при всяка стъпка от регистрирането до разрешаване рекламацията ви.