Съобщение за изменения на Общите условия за продажби и доставки на ЕВРОПАПИР БЪЛГАРИЯ ЕООД

Уважаеми клиенти и партньори, 
Информираме Ви, че, считано от 01.08.2023 г., са въведени изменения/допълнения в Общите условия за продажби и доставки на ЕВРОПАПИР БЪЛГАРИЯ ЕООД, с които можете да се запознаете тук.