НЕКА БЪДЕМ "ЗЕЛЕНИ"

Като водещ търговец на хартия в Централна и Източна Европа, без съмнение „Европапир” носи отговорност към околната среда и ние с радост приемаме предизвикателството. През последните няколко години ние непрекъснато разширяваме нашето сътрудничество със сертифицирани хартиени фабрики, които подкрепят и насърчават устойчивото развитие. Да бъдем екологично чиста компания е ангажимент, който сме поели, и който ни е превърнал в основен търговец на хартия що се отнася до екологично чисто производство.

FSC® (FSC-C017326)

PEFCTM (PEFC/06-37-03)

През 2013 г., 31% от хартията, продадена от „Европапир”, е сертифицирана. Това е забележително развитие за търговец на хартия на пазарите в ЦИЕ.

Европапир приветства открития диалог

„Европапир” има за цел да постигне по-екологичночиста и по-добра околна среда. На тази база ние избираме нашите продукти, както и нашите партньори. Положителните резултати вече започват да проличават. 

Можем да ви консултираме по темата за опазване на околната среда

Бихте ли искали да научите повече за това? Не се колебайте да се свържете с вашия търговски представител и да отправите всички въпроси, които ви интересуват. С радост ще ви изслушаме и винаги ще помогнем! Очакваме ви на тел. +359 2 961 98 98 или на office@europapier.bg