МРЕЖА ОТ КОМПАНИИ НА ХАЙНЦЕЛ ГРУП

Хайнцел Груп (Heinzel Group), обединена под шапката на Хайнцел Холдинг (Heinzel Holding), заедно със своите дъщерни дружества Zellstoff Pöls AGLaakirchen Papier AG and AS Estonian Cell  се нарежда сред най-големите производители на целулоза и хартия за списания в Централна и Източна Европа. 
 
Търговското подразделение на Групата включва Wilfried Heinzel AG - компания за търговия на едро с целулоза и хартия, оперираща в световен мащаб и Europapier AG - водещ търговец на хартия в региона на ЦИЕ. 
Bunzl & Biach е една от най-големите и значими компании за преработка и търговия с отпадъчна хартия в Австрия, както и водеща фирма за търговия на едро в ЦИЕ.

Heinzel group diagram of companies

Вижте повече на: http://www.heinzel.com/en/contact/global-network