ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ

В рамките на нашата международна мрежа, начинът, по който осъществяваме нашата дейност, се ръководи от три основни ценности. „Превъзходство”, „Отговорност” и „Уважение” формират основата на нашия етичен кодекс и са заложени в сърцето на нашата корпоративна стратегия.