С грижа за служителите

Ние имаме ангажимент не само клиентите ни да бъдат доволни, но и нашите служители. Нашата корпоративна култура се характеризира с екипна работа между всички отдели и страни. Ние в „Европапир” вярваме в създаването на култура на работа, която насърчава доверието, уважението и многообразието, при които всеки служител се цени и получава възможност да реализира своя пълен потенциал. Нашите служители са в основата на нашия успех, ето защо ние сме се посветили на професионалното развитие на всеки член на нашия екип. Ние гледаме на развитието на нашите служители като инвестиция в компанията, тъй като добре образованите и високо мотивирани служители са в основата на трайния успех на нашите пазари.

Развитието на човешките ресурси акцентира върху:

  • Индивидуално обучение и професионално развитие
  • Програма за развитие на мениджърски екип
  • Годишни атестации
  • Проучвания сред служителите

Свободни позиции в момента

Ако желаете да продължите своето професионално развитие и да станете част от постигането на нашите успехи в бъдеще, кандидатствайте сега за една от изброените по-долу свободни позиции. Ако не откривате подходяща свободна позиция, възползвайте се от възможността да кандидатствате с проучвателна цел.

Ако желаете да кандидатствате за работа, моля, изпратете ни подробна документация (молба, автобиография със снимка в PDF формат) на адрес: office@europapier.bg