ПРОЕКТИРАЙТЕ СВОЕТО БЪДЕЩЕ!

За да изчислите какво може да спестите на околната среда с нашите еко хартии (напр., оставянето на по-малък въглероден отпечатък), може да използвате екологичните калкулатори, посочени по-долу.

Екологичен калкулатор на Environmental Paper Network

 Този инструмент ще ви помогне да оцените количествено ползите от избора на по-добра хартия. Екологичният калкулатор на Environmental Paper Network   показва влиянието върху околната среда на различните видове хартия за целия им жизнен цикъл.  

Като използваме по-малко хартия с по-голямо съдържание на рециклирана маса и направим други подобрения, можем да спестим дървесина, вода и енергия и да намалим замърсяването и отделянето на твърди отпадъци.  

Създайте прегледен доклад, който може да помогне на вашата компания, общност, неправителствена или друга организация да направи по-добър избор на хартия и да определи влиянието върху околната среда.