ДЕКЛАРАЦИЯ НА „ХАЙНЦЕЛ ГРУП” ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Европапир, както и нашите търговски дружества навсякъде по света, са сертифицирани по FSC® (FSC C017326) и PEFCTM (PEFC/06-37-03). Уверени сме, че тези системи за управление са от полза за всички наши дейности, от части благодарение и на тяхното приемане от всички служители на нашите дружества. Нашите служители са наясно, че споделят отговорността за въздействието, което тяхната работа може да окаже върху околната среда, и знаят как да го ограничат ефективно.

Политиката за опазване на околната среда, качество и безопасност е неразделна част от Стратегията на групата. Отговорността за опазването на околната среда е един от ключовите фактори за всички дейности на групата.  Нашата цел е свеждането до минимум на въздействието от нашата дейност върху околната среда.  Ние се придържаме към принципа на непрекъснатото усъвършенстване на всички наши дейности.

 

Цялостната система за обучение и подготовка на служителите на нашите дружества във всички категории труд – от оператори през ръководни кадри на средно ниво до висшето ръководство – допринася за тези положителни резултати. 

Ние се стремим да внедрим тези ценности не само в нашите дружества, но и сред доставчиците на суровини и услуги, които те ползват.  Ние насърчаваме нашите клиенти да се възползват от цялата гама продукти, произведени по възможно най-екологично чист начин. Ние изграждаме позитивни взаимоотношения с представители на обществеността, с държавата, общността и религиозните институции, както и с останалите компании. 

Стремим се да демонстрираме нашата социална отговорност към опазването на околната среда с откритост, директна комуникация и готовност да предоставяме необходимата информация за нашите фабрики, стратегия и цели,  както и с готовност да обсъждаме всеки малък проблем. Само пряк и открит диалог и сътрудничество между всички заинтересовани страни може да гарантира успешното съжителство в един свят като днешния, така изобилстващ с технологии. 

 

Алфред Х. Хайнцел, Президент на „Хайнцел Груп”