ПРИЛОЖЕНИЯ

Хартията може да бъде произведена с редица качества в зависимост от предназначението й. Ние поставяме акцент на приложенията на продуктите, за да можем да предложим на нашите клиенти решения в различни категории:

  •  луксозни продукти: покани, поздравителни картички, опаковки, хартиени торби, етикети
  •  комуникация: книги, бележници, списания, вестници, бланки, пликове, фирмени бланки, обемна хартия
  • лично ползване: дневници, хартия за рисуване, хартия за приложни изкуства, канцеларски материали, календари
  • офис нужди: копиране, архивиране, пликове
  • опаковане: кашони, хартиени торби, пликове, опаковки, креп хартия, мукава
  • почистване: тоалетна хартия, салфетки, носни кърпички, т.н.
  • външна реклама: банери, брандиране и др
  • архивиране: стари книги, финансови книги
  • реклама: стикери, плакати, брошури, каталози, дипляни, листовки и др
  • други специализирани приложения