ДОСТАВЧИЦИ НА ЕВРОПАПИР

За да осигурим най-добрите продукти за нашите клиенти ние в Европапир сме установили дълготрайни стратегически партньорства с водещи производители в Европа и Америка. Тези партньорства се основават на взаимно доверие и сътрудничество.

Предимства на Европапир

  • Политика за стратегически партньорства
  • Богат асортимент продукти
  • Новаторски и най-съвременни продукти
  • Справедлива, добре управляема, дългосрочна ценова политика

 

Към какво се стремим

Европапир Груп се стреми към установяване на взаимоотношения с най-добрите компании в своя бранш, различни по големина и сфера на дейност. С изключително внимание избираме нашите доставчици, за да сме сигурни, че те съответстват както на нашата продуктова стратегия, така и на целите ни за развитие. Тъй като се стараем да развиваме дългосрочни партньорства, за нас е от особено значение доставчиците да ни предоставят не само атрактивни търговски условия и финансова стабилност, но и да осигуряват най-високо качество в съответствие със стандартите на  Европапир за отговорност към опазването на околната среда. Ние се стремим да поддържаме разнообразна база от доставчици, която да позволява разширяване на иновациите и по-добро вникване в потребностите на местните пазари – предимства, които предлагаме на нашите клиенти.

Какво предлагаме

Стратегическите партньорства с водещи доставчици и производители от Европа са сред основните предимства на Европапир. Нашият траен успех на пазара и ясно дефинирани дългосрочни цели правят Европапир предпочитан партньор за производителите, които биха искали да наложат своите новаторски продукти на пазарите в Австрия и Централна и Източна Европа. Доставчиците на Групата се възползват от преференциалното отношение и достъп до големи възможности за продажби на групата Европапир, както и от дългогодишния й опит на тези пазари. Тъй като нашите партньорите са ценни за нас, ние им предлагаме ангажимент на съвсем ранен етап за разгръщане на нови възможности и държим на ясната и открита комуникация с тях, която да осигурява ефективно и взаимно изгодно бизнес развитие.